top of page

VELKOMMEN TIL LOTUSHUSET

Krisehjælp til voldsramte kvinder

Home: Welcome

OM OS

Lotushuset - Et liv uden vold

Vi hjælper voldsudsatte kvinder og deres børn

 

Hvis du er udsat for fysisk eller psykisk vold eller trusler om vold fra din partner, ekspartner eller familie, kan vi hjælpe dig. Vi har også plads til at du kan have dine børn med. Hvis vi ikke har plads på krisecenteret, henviser vi til et andet tilbud.

 

Hos Lotushuset kan du personligt henvende dig på hverdage mellem kl 7-22.30 og i weekenden mellem kl 10-21. Her vil du blive modtaget af en uddannet medarbejder der kan lytte og rådgive dig.

Hele døgnet har du mulighed for at ringe på tlf: 53832690, hvor du vil komme til at snakke med en medarbejder fra huset.

 

Lotushuset tager også imod kvinder med et hørehandicap. - Der vil være tegnsprogskyndige personale i huset.

Home: About

KVINDEKRISECENTER

Et kvindekrisecenter er et midlertidigt hjem, som er trygt for dig og dine børn. Her kan du bo i en periode for at finde ro og få overblik over din situation. Lotushuset tilbyder dig støtte i at sige fra over for vold og komme ud af volden.
Kvinderne tilbydes ved ophold på krisecenteret en opholdsplan, som danner grundlag for hvordan kvinden støttes i, at etablere et liv uden vold. Har kvinden børn er der også plads til dem.

Domestic Violence Center

HVAD ER VOLD?

Er jeg udsat for vold?

women discussion group

INDEN DU FLYTTER IND

Støtte og omsorg

Home: Services
ÅBNINGSTIDER MED PERSONALE

Henvendelse alle dage

Mandag - Fredag: 08:00-21:00
Lørdag - Søndag: 10:00-19:00

Hele døgnet har du mulighed for at ringe på tlf: 53832690, hvor du vil komme til at snakke med en medarbejder fra huset.

Home: Opening Hours

"Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – kan krænke en anden persons integritet. Eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider samfundets love og normer.”

Socialstyrelsen

Home: Quote

KONTAKT OS

Lotushuset KKCR 151 ApS

Møllesvinget 6, 2690 Karlslunde

+45 5383 2690

Home: Contact
bottom of page