top of page
IMG_2839.jpg

Lotushusets væsentligste opgave, er at sikre kvinder og deres børn. Derfor laves der altid en risikovurdering når kvinden tager ophold i Lotushuset. Det skal være trygt og sikkert at opholde sig i Lotushuset. 

Ydermere tilbydes kvinderne og deres børn andre ydelser alt efter den enkelte kvindes behov.

Lotushuset tilbyder altid at sidde med som bisidder i familieretshuset samt støtte kvinden i hendes sag hos familieretshuset og kommunen.

  • Socialfaglig rådgivning

  • Tilbud om psykologsamtaler

  • Støttende samtaler/ bearbejdning af volden og støtte til at få et liv uden vold

  • Tilbud om psykolog via rådgivningscenteret til dit barn jf. § 109 SEL

  • Støtte til praktiske opgaver og varetagelse af forældrerollen

  • Hjælp til at kontakte relevante offentlige instanser

  • Støtte til at fortsætte på arbejdspladsen eller uddannelsen

  • Støttesamtaler vedr. dit barn og dit barns oplevelser ved en socialfaglig børnerådgiver

  • Koordinerende socialfaglig rådgivning efter udflytning

bottom of page