top of page
IMG_2828.jpg

Målgruppen er i henhold til SEL § 109

Krisecenteret målgruppe er kvinder som har været udsat for fysisk og psykisk vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.

Kvinderne tilbydes ved ophold på krisecenteret en opholdsplan, som danner grundlag for hvordan kvinden støttes i, at etablere et liv uden vold.

bottom of page