top of page

Hvad er vold:

Volden har mange forskellige udtryksformer. Vold kan både være fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk og materiel. Ofte oplever voldsudsatte flere former for vold samtidig.

Er jeg udsat for vold? - Har du en oplevelse af?

-     At du bliver skubbet, slået eller holdt fast?

-     At du bliver truet?

-     At du skal passe på med, hvad du siger?

-     At du bliver udspurgt om, hvor og hvem du har været sammen med?

-     At du bliver tjekket og får kontrolleret dine smsér eller facebook?

-     At du ikke må bestemme over dine egne penge?

-     At du bliver overtalt til at dyrke sex, selvom du ikke har lyst?

-     At dine børn bliver truet eller straffet ?

 

Alle ovenstående er eksempler på vold, psykisk som fysisk og det er IKKE okay.

Image by Isaiah Rustad
bottom of page