top of page

Vi kan tilbyde:

Lotushusets væsentligste opgave, er at sikre kvinder og deres børn, et trygt og sikkert sted at være. Samt støtte og omsorg.

Ydermere tilbydes kvinderne og deres børn andre ydelser alt efter den enkelte kvindes behov.

-     Socialfaglig rådgivning

-     Tilbud om psykologsamtaler

-     Støttende samtaler/ bearbejdning af volden og støtte til at få et liv uden vold

-     Tilbud om psykolog via rådgivningscenteret til dit barn jf. § 109 SEL

-     Støtte til praktiske opgaver og varetagelse af forældrerollen

-     Hjælp til at kontakte relevante offentlige instanser

-     Støtte til at fortsætte på arbejdspladsen eller uddannelsen

-     Støttesamtaler vedr. dit barn og dit barns oplevelser ved en socialfaglig børnerådgiver

-     Koordinerende socialfaglig rådgivning efter udflytning

bottom of page