Børn:

 

Krisehjælp til voldsramte, udsatte kvinder og børn.

Hvis du har brug for ophold på krisecenteret, har du selvfølgelig mulighed for at tage dine børn med. Kort tid efter din/jeres ankomst, vil du og dit barn få en velkomstsamtale med en børnefaglig medarbejder. Børnene vil få tilbudt psykolog samtaler.

Under opholdet har du selv ansvaret for at passe dine børn. Har du – i særlige situationer – behov for pasning i forbindelse med fx møder, kan det aftales med den børnefaglige medarbejder.

Mother and a Child